Bestuurskamernieuwtjes #52 (ALV)

5-6

Het bestuur van MHC Leusden vergadert ongeveer eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.

Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 28 mei. Deze ALV stond in het teken van vooruitkijken op het komende seizoen.

Wat werd er besproken in de ALV?

 • Joost van Haeften werd met luid applaus benoemd als bestuurslid TZ Senioren.
 • We gaven complimenten aan de organisatoren van het van het zeer geslaagde Familiy & Friends toernooi;
 • Gertjan van de Groep, Matthijs van Rei en Carl Verheyen kregen een groot compliment voor hun inzet rond de werving van de CS+ scheidsrechters. Die inzet leidde tot een flinke toename van het aantal CS+ scheidsrechters;
 • Ruud van Buuren en Gerke van Dam werden bedankt voor al hun inspanningen voor de gezellige activiteiten op de vrijdagavonden;
 • Veel waardering werd uitgesproken aan alle leden die gestemd hebben op de Rabo Clubsupport. Als gevolg hiervan hebben we een reanimatiecursus voor commissieleden kunnen organiseren.
 • We wezen nogmaals op het belang om een VOG in te dienen voor iedereen die met jeugdleden werkt.

Strategie 2024 - 2027

Tijdens de ALV heeft het bestuur onze ambities 2024 – 2027 en de bijbehorende doelen gepresenteerd. We hebben 4 ambities benoemd, die we de komende jaren extra aandacht geven:

 • Technisch Hart: alle leden van MHC Leusden kunnen zich een leven lang ontwikkelen op hockey technisch gebied (contactpersonen: Marlijn van de Wardt en Joost van Haeften)
 • Ledenwerving en -behoud: MHC Leusden heeft een gezond ledenaantal waarmee de continuïteit van de vereniging kan worden gewaarborgd (contactpersoon: Stefanie Kelterman)
 • Sportiviteit en respect: MHC Leusden is een club waar iedereen zich veilig voelt en iedereen zich sportief en respectvol gedraagt (contactpersoon: George Spier)
 • Oranje Hart: MHC Leusden is een gezellige club waar iedereen zich thuis voelt (contactpersoon: Gerke van Dam)

Toelichting op deze ambities en de bijbehorende doelen en acties vind je in het Strategiedocument 2024 – 2027. Dit document vind je op de website achter de inlog (Club=> Documenten=> Besturing en Organisatie)

Hockeyplan

Aviv Stetter, breedtemanager hockey, presenteerde op hoofdlijnen ons MHC Leusden Hockeyplan. Dit plan is door de technische staf samen met de Technische Adviesraad in samenwerking met het bestuur opgesteld. In dit plan staat uitgebreid beschreven hoe wij voor elk lid een hockey omgeving willen bieden waarin hij/zij de beste versie van zichzelf kan worden. Dit uitgebreide plan beschrijft hoe wij omgaan met hockeytechnische zaken, zoals het selectiebeleid en leerlijnen per leeftijdscategorie. Deze leerlijnen vormen de basis voor alle trainingen. Met dit hockeyplan werken we aan onze ambitie dat iedere speler zich een leven lang blijft ontwikkelen op hockeytechnisch gebied.

Je vindt het Hockeyplan op de website achter de inlog (Club =>Documenten =>Hockey)

Prognose en begroting

Zoals iedere mei-ALV blikte de penningmeester vooruit op de financiën. Helaas hebben we te maken met een financiële tegenvaller, doordat een flink bedrag aan toegezegde energietoeslag toch niet uitgekeerd wordt. Ook zien we een licht dalende trend bij het aantal leden en dat de sponsorinkomsten onder druk staan. Daar tegenover staat dat de investeringen in LED verlichting en zonnepanelen leiden tot lagere kosten en dat de geprognotiseerde baromzet dankzij de barcommissie en de extra activiteiten naar verwachting wordt gerealiseerd. Alles overwegende hebben we als bestuur besloten om de contributie en barprijzen niet te verhogen.

Tegelijkertijd hebben we – onder meer in het Strategiedocument en het Hockeyplan – flinke ambities uitgesproken voor de komende jaren. Zo willen we het dalende ledenaantal stoppen, moeten de sponsorinkomsten omhoog en gaan we op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Dit vraagt veel inzet van onze vereniging onder meer door het binnenhalen van nieuwe sponsoren en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Heb jij daar goede ideeën over of wil je daar iets in betekenen? Meld je dan bij het bestuur.

De gepresenteerde begroting, inclusief het contributievoorstel is, na stemming, met algemene stemmen aangenomen door de ledenvergadering.

Afsluiting seizoen

Het hockeyseizoen loopt al op zijn einde. Gelukkig zijn er nog verschillende leuke activiteiten om naar uit te kijken:

 • 15 juni: Minislotdag en afsluitende BBQ voor alle teams
 • 16 juni: WinnersWonderLand, Vrijwilligersbrunch en bekendmaking Uitblinker 2024

Dat wordt een feestelijk weekend. Schrijf je snel in! En ken jij nog een echte uitblinker? Nomineer hem of haar door een mail met motivatie te sturen naar [email protected]

Een uitgebreid verslag van de ALV kun je nalezen in de notulen. Deze worden op de website achter het slotje geplaatst.

George, Arnoud, Stefanie, Joost, Marlijn en Gerke

Bestuur MHC Leusden

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
5-6-2024 Nieuws van het bestuur