Indeling jeugdteams 2024-2025 bekend (jongste jeugd volgt in juni)

18-5 We hebben de jeugdteams voor het komende seizoen samengesteld. Dit hebben we echt met veel aandacht en zorgvuldigheid gedaan. 

Indeling van de teams staat achter inlog op de site
  • Ga naar www.mhcleusden.nl.
  • Log in op de site.
  • Klik op Club in de oranje balk bovenaan de site. 
  • Ga naar documenten.
  • Ga naar hockey.
  • Klik op het document 'Teamindeling jeugd 2024-2025'.
Toelichting over de indeling in de bijlage
In de bijlage kan je meer lezen over hoe de indeling tot stand is gekomen. Klik voor de bijlage op de kleine blauwe balk onder dit bericht. We hebben ouders en jeugdspelers hier ook een mail over gestuurd. 

Vragen over de indeling – alleen tijdens vragenuurtje op 23 mei om 19:00 uur op de club
Als club hebben wij ons uiterste best gedaan om elk kind in het voor haar/hem juiste team in te delen. Toch zullen sommigen vragen, klachten of opmerkingen hebben over de indeling. Kom dan naar ons vragenuurtje op donderdag 23 mei 2024 om 19:00 uur, in het clubhuis. Mocht je kind vragen hebben dan kunnen jullie hier samen terecht. 
  • We nemen verzoeken alleen in behandeling als het kind ook aanwezig is tijdens het vragenuurtje.
  • Na het vragenuurtje bespreken wij het verzoek intern en brengen wij iedereen later op de hoogte van de uitkomst. Maar let op: naar het vragenuurtje komen betekent niet dat er per definitie iets aan de indeling gaat veranderen.
  • Mocht je in een uitzonderlijk geval niet kunnen op donderdag 23 mei dan kan je contact met ons opnemen via de mail voor een afspraak.
Groeten, Thomas Vis
Technisch Manager MHC Leusden

 
18-5-2024 Algemeen nieuws Toelichtingopdeindelingvandejeugdteamsvoor20242025.pdf