Stel het is 2029 en je komt aan bij MHC Leusden

7-3 Nieuws Stel het is 2029 en je komt aan bij MHC Leusden. Wat zie je dan? Wie zie je spelen op het veld? Wordt er alleen gehockeyd of ook een andere sport beoefend? Zijn er nieuwe vormen van flexibel lidmaatschap? De jongste jeugd van nu behoort dan in ieder geval tot de jeugd. Wat staat er op de clubagenda? Wat is er anders en wat is vooral hetzelfde gebleven?  

Samen met de KNHB
Waar staan we over 5 jaar als MHC Leusden en vooral waar willen we dan staan als club? We zijn samen met een aantal betrokken leden en ouders van leden en vrijwilligers bezig om hier invulling aan te geven. We doen dit gelukkig niet alleen. De KNHB heeft hier een heel programma voor ontwikkeld. En helpt hockeyverenigingen bij het vormgeven en invulling geven aan de ‘nabije’ toekomst. 

Alle info en feedback verzameld
Het bestuur heeft vaste info aangeleverd, zoals het aantal leden per laag. We hebben iedereen gevraagd een enquête vanuit in te vullen. Gelukkig hebben veel mensen dat gedaan. Maandag 5 maart heeft het bestuur samen met een aantal mensen die zich hadden aangemeld of gevraagd waren, een eerste sessie gehad op de club. Begeleid door Birgitt en Sophie van de KNHB.  

Enthousiaste en betrokken deelnemers zetten de volgende stap
Aan de hand van meegenomen voorwerpen heeft ieder verteld waar MHC Leusden voor hem of haar voor staat over 5 jaar. Wat we belangrijk vinden en zeker willen behouden of willen bereiken. Gezelligheid op de club, een leven lang hockey, familieclub werden regelmatig genoemd. We spraken ook over kansen en uitdagingen. En hebben aan de hand van dilemma’s gesproken over waar we nu staan en waar we over 5 jaar willen staan.  

Toewerken naar dat ene A4-tje waar je in 1 oogopslag ziet wat MHC Leusden is 
15 april hebben we een tweede sessie met Birgitt en Sophie. We bespreken dan met een groep van zo’n. 30 personen onder andere wat we als huiswerk hebben gedaan. Het resultaat van die avond is: een beeld van MHC-Leusden in 2029 op 1 A4-tje. Wie zijn we, wat bieden we, waar staan we voor, wat vinden we belangrijk en hoe kunnen we dat bereiken? Het resultaat, de visie en strategie 2029, presenteren we op de ALV in juni. 

Doe mee en meld je aan voor 15 april – het wordt een leuke avond - beloofd
Wil je meedenken over de toekomst van onze mooie club die avond, leuk! Stuur dan even een mail naar Inge Jonker. We stellen jouw input zeer op prijs. Het wordt een avond waar je energie van krijgt. MHC Leusden, dat zijn we samen! Op 5 maart waren aanwezig: Anneke, Marlijn, Inge, Marjan, Arnoud, Gerke, Guus, Lisanne, Stefanie, Carl, Maureen, Joost en George van MHC Leusden en Birgitt en Sophie van de KNHB
 
7-3-2024 Algemeen nieuws