Belangrijke informatie barpas

13-6

Tijdens de Stick off van dit seizoen hebben we aan ruim 350 seniorleden een pas met bartegoed uitgereikt om hen te bedanken voor het feit dat ze onze club zijn blijven steunen gedurende de Corona tijd. Van de uitgereikte barpassen is in het afgelopen seizoen goed gebruik gemaakt; deze zijn vrijwel volledig benut.

Zoals in de begeleidende brief bij de uitgereikte barpassen stond vermeld, blijven de barpassen ook na 1 juli 2022 te gebruiken door deze zelf opnieuw op te laden aan de bar.

Een eventueel restant van het door het bestuur verstrekte tegoed aan het begin van dit seizoen vervalt per 30 juni 2022 en is niet inwisselbaar voor geld. Een na 30 juni a.s. nieuw opgeladen barpas blijft uiteraard wel geldig.

 
13-6-2022 Nieuws van het bestuur