15-6-2021 | Bestuurskamernieuwtjes # 24

15-6
Het bestuur van MHC Leusden vergadert ca. eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er zoal in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.  

15 juni 2021
Activiteiten in zomervakantie
In de eerste week van de zomervakantie organiseert Hockeykampen.nl weer een driedaags kamp (19 t/m 21 juli) op onze club. Dit was vorig jaar een succes en belooft ook dit jaar weer erg leuk te worden. Bij aanmelding krijg je een hockeystick. Voor meer informatie zie https://www.hockeykampen.nl/kalender/hockeykamp-mhc-leusden/
Op 22 en 23 juli worden de Schammer Zomerspelen georganiseerd bij MHC Leusden, in samenwerking met buurtsportcoaches. Dit beloven twee hele leuke dagen te worden vol sport- en spelactiviteiten. Iedereen kan zich aanmelden, ook als je geen lid bent van onze vereniging. Dus kom samen met je vriendjes of vriendinnetjes! 
Het laatste weekend van de zomervakantie staat in het teken van het nieuwe seizoen. Op zaterdag 28 augustus vindt dan de ‘Stick off 2021-2022’ voor zowel onze jeugd als de senioren. Op zondag 29 augustus vindt het Schammertoernooi plaats voor ons H1 en D1 team. Een team van vrijwilligers is druk bezig met de voorbereidingen. Nadere informatie volgt.

Seizoen nadert einde
Het hockeyseizoen nadert zijn einde, er zijn nieuwe teams voor het volgende seizoen gevormd en gelukkig versoepelingen aangekondigd waardoor we langzaam aan weer iets meer mogen. Omdat onze jeugdspelers het afgelopen hockeyseizoen nog relatief veel mochten, maar onze senioren als gevolg van de maatregelen rondom corona erg weinig hebben gehockeyd, hebben we als bestuur besloten om de club wat langer open te houden en onze senioren de komende periode ruim baan te geven. Zie ook het bericht dat hierover is geplaatst op onze website https://www.mhcleusden.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1803

Statiegeld op petflesjes
Per 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid, ook op frisdranken en water in plastic flessen kleiner dan 1 liter wordt dan statiegeld berekend van € 0,15 per flesje (m.u.v. flesjes met fruitsappen en zuivel). Het is voor onze club organisatorisch niet voor elkaar krijgen om lege flesjes weer in te nemen tegen teruggave van het statiegeld door het barpersoneel, bovendien willen we zo min mogelijk contant geld in het clubhuis. Om die reden is besloten het statiegeld één op één door te berekenen, waarmee de prijs van een petflesje op € 2,15 komt. De gekochte statiegeld flesjes mogen meegenomen worden om ze in de supermarkt in te leveren. Ook kan ervoor gekozen worden om de lege flesjes in te leveren bij de club; hier komen speciale bakken voor. In het laatste geval komt het statiegeld toe aan onze club. 

Tegemoetkoming 
In de ALV kondigden we aan dat we aan het nadenken waren over de vraag wat we kunnen aanbieden op het moment dat de club weer volledig open mag (inclusief de bar). Vanaf dat moment komen we financieel gezien in wat rustiger vaarwater omdat we dan weer volop barinkomsten kunnen genereren. 
Tijdens de ALV nodigden we iedereen uit om hierover mee te denken en eventuele suggesties te doen. Heren 4 gaf gehoor aan deze oproep en heeft een aantal suggesties gedaan. Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we het volgende besloten:
Onze seniorleden hebben het afgelopen jaar als gevolg van corona niet of nauwelijks kunnen hockeyen en daarom, in vergelijking tot onze jongste jeugd en jeugdleden, veel minder ‘waar’ voor hun geld gekregen. We hebben om die reden besloten om alle seniorleden die zijn geboren voor 1 oktober 2002 en die per 1-7-‘21 nog lid waren  (met uitzondering van niet spelende leden, fithockeyleden, G/LG-seniorleden en leden die per 1-7-‘21 minder dan een halfjaar lid waren) een bartegoed aan te bieden. Dit als dank voor het feit dat ze onze club zijn blijven steunen in moeilijke tijden. 
Voorwaarden:
  1. genoemde leden krijgen via een barkaart van Twelve (het kassa systeem) een eenmalig tegoed van € 50 (kaart kan later zelf opnieuw opgewaardeerd worden);
  2. trimleden en trainingsleden die per 1-7-'21 lid zijn (die minder contributie betalen dan gewone senior leden) krijgen via een barkaart van Twelve (het kassa systeem) een eenmalig tegoed van € 35;
  3. de kaart is op naam en wordt van tevoren opgewaardeerd;
  4. de kaart is alleen persoonlijk af te halen tijdens de Stick-off;
  5. het tegoed blijft geldig gedurende het seizoen 21-22; per 30-6-'22 vervalt een eventueel restant.
Teams kunnen er natuurlijk voor kiezen om alle tegoeden bij elkaar te leggen en er een team-avond of team-BBQ voor te organiseren op de club. De invulling is aan jullie.

Clinic
Op 12 juni verzorgde MA1 een leuke clinic voor onze jongste jeugd!


Vrijwilligers gezocht!
Zoals we in de vorige editie van de bestuurskamernieuwtjes al aan de orde stelden, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers voor diverse taken binnen onze vereniging. We zien dat er te veel werk op de schouders van dezelfde mensen terecht komt. Om ervoor te zorgen dat de lasten over meerdere schouders verdeeld kunnen worden, zijn we bezig om zoveel mogelijk vrijwilligerswerk op te delen in afgebakende klussen. Daarmee wordt het vrijwilligerswerk toegankelijker. De komende periode gaan we de vraag en het aanbod nader bij elkaar brengen. Ben je nu al nieuwsgierig naar de openstaande posities binnen de verschillende commissies? Kijk dan op het bord bovenaan de trap rechts in ons clubhuis en meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]

Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk vanwege de contacten die je opdoet, maar het is ook nog eens hard nodig om onze mooie vereniging draaiende te houden. 

Belangrijke data op een rij
19 t/m 21 juli Hockeykampen.nl bij MHC Leusden
22-23 juli:  Schammer Zomerspelen  bij MHC Leusden
16-21 augustus: trainingsweek 1e lijns jeugd
23-27 augustus: trainingsweek 1e en 2e lijns jeugd
28 augustus: Stick-off ’21-’22; dé aftrap van het hockeyseizoen voor alle teams
29 augustus: Schammer Toernooi voor Heren1 en Dames1
30 augustus en verder: alle teams gaan weer trainen

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].


 
15-6-2021 Nieuws van het bestuur