Opzeggen? Vóór 1 mei a.s.

12-3 Nieuws
Het seizoen is nog niet afgelopen en een komend seizoen staat alweer ‘voor de deur’.

Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn waardoor je komend seizoen geen lid wilt of kunt blijven. In dat geval moet je je vóór 1 mei, dus uiterlijk 30 april aanstaande schriftelijk bij de ledenadministratie hebben afgemeld. 
Als je je te laat afmeldt ben je voor het komende seizoen gewoon contributie verschuldigd.

Deze datum van 1 mei lijkt vroeg, maar is nodig om verschillende redenen:
  • Voor de teamindelingen moeten we weten welke leden we moeten plaatsen
  • Voor de begroting moeten we weten van hoeveel leden we contributie zullen ontvangen.
  • Aan de KNHB moet al vroeg worden doorgegeven met hoeveel leden en teams (per lijn) zij het komend seizoen rekening moeten houden voor de opzet van de competitie.
Kortom, wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk 30 april een mailtje aan [email protected] en vermeld daarin:
Je naam
Je lidnummer
De reden van je opzegging

Maar liever zien we jullie volgend seizoen allemaal weer op de club!

Hartelijke groet,

George, Arnoud, Gerke, Marlijn, Joost en Stefanie
Bestuur MHC Leusden

 
12-3-2024 Nieuws van het bestuur