De agenda voor de ALV is beschikbaar! Vergeet je niet aan te melden!

24-6 Nieuws
Wij nodigen onze leden, Ereleden, leden van Verdienste en ouders van leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juli vanaf 20.00 uur op de club. LET OP: Anders dan anders verzoeken wij iedereen die aanwezig wil zijn zich zo snel mogelijk per mail via [email protected] aan te melden, zodat wij kunnen zorgen voor een bij het aantal aanwezigen passende coronaproof setting!


Gertjan is al druk in de weer met de voorbereiding....!

De ALV is dé gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging om zich te informeren over de toekomstplannen en over actuele zaken die spelen. Maar het is ook een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan! We beginnen de bijeenkomst op 1 juli dan ook weer met het interactieve moment waarin we graag van jullie horen wat er leeft: waar word je blij van en waar maak je je zorgen over, wat gaat goed en wat behoeft verbetering? En waar zou je met ons over willen sparren en/of aan willen samenwerken?

In de ALV zullen we terugblikken op seizoen 2019-2020 en een toelichting geven op de huidige (financiële) stand van zaken van onze vereniging die natuurlijk sterk is beïnvloed door de coronacrisis. Ook zal de begroting voor 2020-2021 worden gepresenteerd.
Verder presenteren we het vernieuwde hockeyplan, dat van toepassing op ál onze (jongste) jeugdleden; selectie- én breedtespelers. In het hockeyplan zijn voor de F- t/m A-lijn zgn. ‘leerlijnen’ uitgewerkt op een vijftal aandachtsgebieden: hockeytechnische en –tactische vaardigheden, fysiek, mentaal en mindset. Ofwel, wat willen we de (jongste) jeugdleden op die gebieden leren en wanneer is er sprake van een ‘bovengemiddelde’ prestatie op die gebieden, waardoor bijvoorbeeld ook het spelen in een selectieteam aan de orde komt?
Ook in de ALV: de benoeming van de Uitblinker van seizoen 2019-2020! Wie van de 6 genomineerden gaat het worden??
Tenslotte vindt in deze ALV een bestuurswisseling plaats: Marjan Schaapman zal na 2 jaar de functie van Secretaris neerleggen en wij dragen Inge Jonker voor als haar opvolgster.

Kortom, er zijn veel goede redenen om bij deze ALV aanwezig te zijn en we hopen dan ook van harte je te mogen verwelkomen op woensdag 1 juli om 20.00 uur in ons clubhuis!

De agenda en overige vergaderstukken zijn te vinden LISA Team (achter de inlog van de website) in Club > Documenten > ALV 1 juli 2020.

Gertjan, Frans, Pieter, Marjan, George en Ingrid
bestuur MHC Leusden
 
24-6-2020 Nieuws van het bestuur