Privacyverklaring

MHC Leusden hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar op kunt uitoefenen.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MHC Leusden houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Download: