Arbitrage

Scheidsrechter worden? Goede beslissing!

Als club zijn we verplicht om voor alle thuiswedstrijden én een aantal zaalhockeywedstrijden twee scheidsrechters te regelen. Als we niet willen dat enkele personen elk weekend ‘aan de beurt zijn’ betekent dit dat we een flinke pool van leden, ouders en andere vrijwilligers nodig hebben die het fluiten op zich willen nemen.

De aandacht gaat hierbij – naast senioren en ouders van jeugdleden - vooral uit naar de jeugdleden. Vanuit de KNHB ligt er de verplichting voor de club om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle jeugd als scheidsrechter inzetbaar is. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat alle jeugdleden in de A-lijn over een scheidsrechterskaart moeten beschikken (vanaf je 18e jaar is dat verplicht) en daarom start het opleidingstraject aan het begin van de B-lijn. De ambitie is zelfs om al aan het eind van de C-lijn hiermee te beginnen.

Heb je belangstelling om scheidsrechter te worden of zou je wel eens een wedstrijd kunnen fluiten? Of heb je andere vragen over de arbitrage van wedstrijden? Neem dan contact op met de arbitragecommissie.

Opleiding tot scheidsrechter
Twee tot drie keer per seizoen wordt een scheidsrechtersexamen georganiseerd. Ca. 4 weken voor de vastgestelde datum worden spelers van 15 jaar en ouder (meestal B-jeugd, soms ook C-jeugd), samen met eventueel aangemelde vrijwilligers, opgeroepen om aan het examen deel te nemen. Men ontvangt instructies over de manier waarop men zich voor kan bereiden - namelijk door de e-learning site van de KNHB te gebruiken – en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

De uitnodiging heeft een verplicht karakter; de commissie streeft er naar om zoveel mogelijk leden op te leiden tot clubscheidsrechter en te voldoen aan de verplichting van de KNHB, die stelt dat alle leden in de A-jeugd een CS-kaart moeten hebben. Aan het niet verschijnen op een examen of herhaaldelijk zakken wordt - voor zover verwijtbaar - een sanctie verbonden (boete en/of schorsing).

Als een cursist geslaagd is, dan krijgt hij/zij een uitnodiging voor een praktijkavond. Deze bestaat uit een informatief deel (een presentatie) en een deel dat zich op het veld afspeelt. De commissie meent dat deze praktijkavond een noodzakelijke aanvulling is op het KNHB examen; pas wanneer beide onderdelen (examen en praktijkavond) succesvol zijn doorlopen ontvangt de cursist de CS-kaart.

Een wedstrijd fluiten
Elk A- en B-team is verplicht een paar maal per jaar scheidsrechters te leveren voor het fluiten van een wedstrijd van de C- of D-lijn. De arbitragecommissie bepaalt welk team aan de beurt is en geeft dit aan in de club-app. De teammanager van het betreffende team wijst spelers met een scheidsrechterskaart toe en voert dit tenminste 1 week voor aanvang van de wedstrijd in in LISA zodat e.e.a. eveneens in de agenda in de club-app terug te zien is. De teammanager controleert bovendien enkele dagen voor de wedstrijd of de betreffende spelers inderdaad op de hoogte zijn van hun taak.

Begeleiding
De arbitragecommissie zorgt op verzoek voor begeleiding van clubscheidsrechters bij hun 1e actieve fluitwedstrijd. Daarnaast is het mogelijk, op aanvraag, begeleiding bij een 2e wedstrijd te krijgen. De aanvraag wordt ingediend door de teammanager via [email protected].

CS+
Selectieteams bij de jongens en meisjes worden in de regel gefloten door CS+ scheidsrechters (in opleiding). Dit is een groep vrijwilligers die fluiten leuk vindt en dat ook wil verbeteren. Zij krijgen begeleiding van een bondscheidsrechter. Aan het einde van het opleidingstraject doen zij een praktijkexamen.

Meer informatie?