BestuurHet bestuur van MHC Leusden bestaat uit 6 vrijwilligers: (van links naar rechts) George Spier, Stefanie Kelterman, Gerke van Dam, Arnoud Knoop, Jauke Biesma en Marlijn van de Wardt.

Zij willen ervoor zorgdragen dat we met elkaar – leden en vrijwilligers – de belofte van MHC Leusden waarmaken.

Het bestuur zorgt ervoor dat leden en vrijwilligers aan de slag kunnen met heldere kernwaarden, een missie en visie, gedragen doelstellingen en duidelijke beleidskaders. Het bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen bij elkaar gebracht worden en dat zij op een prettige manier kunnen samenwerken, elkaar versterken en enthousiasmeren. En het bestuur is er om waar nodig te adviseren, begeleiden, knopen door te hakken en om draagvlak te creëren voor visie en beleid. Daarvoor is nodig dat we voortdurend een vinger aan de pols houden t.a.v. de tevredenheid bij de leden door met regelmaat te meten, toetsen, evalueren en waar nodig beleid of afspraken bij te stellen.

Het bestuur vergadert 1x per maand (m.u.v. de zomervakantie). Hiervan wordt verslag gedaan met de maandelijkse ‘Bestuurskamernieuwtjes’, beschikbaar voor leden in LISA Team (dus achter de login) > Club > Documenten.
Daarnaast wordt 2x per jaar een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Dat is hét moment voor onze leden om op de hoogte te raken van wat speelt op de club en dé gelegenheid om vragen te stellen, te sparren en suggesties te doen die onze vereniging nog leuker en beter maken!

Dagelijks bestuur
George, Arnoud en Stefanie vormen samen het dagelijks bestuur en zijn als zodanig eindverantwoordelijk voor de besturing en organisatie van de club.

 • George Spier: voorzitter
  Verantwoordelijk voor de algemene leiding van de club, de formele vertegenwoordiging van de club, de formele communicatie met de gemeente Leusden en Leusdense sportbesturen en het leiding geven aan het bestuur.
  Commissies: Accommodatiebeheer, Strafcommissie, Vertrouwenspersoon
 • Arnoud Knoop: penningmeester
  Verantwoordelijk voor alle financiën van de club; de inkomsten, de uitgaven en de begroting.
  Commissies: Kascommissie, Sponsorcommissie en Kledingcommissie, ICT Infrastructuur
 • Stefanie Kelterman: secretaris
  Verantwoordelijk voor de formele correspondentie namens de club en communicatie namens het bestuur, ledenwerving, –behoud en –administratie, in- en externe communicatie en privacybescherming/AVG.
  Commissies: Communicatieadvies en –ondersteuning, Ledenadministratie, Sportiviteit & Respect
Bestuursleden Senioren en Jeugd
Jauke en Marlijn zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden, materialen, de trainingen, de clubvisie op hockey, het hockeybeleid en -plan (te bekrachtigen door het bestuur en i.s.m. de Technisch Directeur) en de aansturing van de Technische Staf. Zij worden geadviseerd door de Technische Adviesraad (TAR).

 • Marlijn van de Wardt: Technische zaken Jeugd O8 t/m O16
  Commissies: Jongste Jeugdcommissie, Jeugdcommissie, Keepers, Arbitragecommissie, G/LG-hockey, Wedstrijdsecretariaat jeugd en Zaalhockeycommissie
Bestuurslid Verenigingszaken 
Het bestuurslid Verenigingszaken is verantwoordelijk voor de verbinding tussen bestuur en commissies m.b.t. evenementen en toernooien en voor de werving en inzet van vrijwilligers. Hij of zij draagt zorg voor het beheer en de bewaking van een jaarkalender en ondersteuning bij de aanvraag van vergunningen voor evenementen en toernooien.
 • Gerke van Dam: Verenigingszaken
  Commissies: Barcommissie, Kluscommissie en Vrijwilligerscommissie
Wil je contact opnemen met het bestuur? Dat kan via [email protected].