Toernooien

MHC Leusden organiseert met regelmaat een gezellig toernooi! Zoals het Familietoernooi (de hele familie aan de hockey), het Schoolhockeytoernooi, het Veteranentoernooi en het Landentoernooi. In de agenda op deze site kun je zien welke evenementen en activiteiten binnenkort gaan plaatsvinden.

Daarnaast nemen onze teams vanzelfsprekend deel aan toernooien van en op andere clubs. Toernooi-informatie kan worden verkregen via de toernooi-informatie op hockey.nl en via onze eigen website en app, maar er wordt naar gestreefd de teammanagers zoveel mogelijk informatie via de lijncoördinatoren toe te spelen.

Afspraken deelname aan toernooien voor de (JONGSTE) JEUGD

Het inschrijven en aanmelden voor toernooien voor de (jongste) jeugd is alleen mogelijk als er minimaal twee ouders / volwassen begeleiders beschikbaar zijn die het team tijdens het gehele toernooi kunnen begeleiden. Deze begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een auto (t.b.v. calamiteiten).
Het begeleiden van het team bij toernooien is in principe een taak van de coach en de teammanager. Als zij niet beschikbaar zijn, wordt door hen een invaller geregeld.

Inschrijvingen en aanmeldingen voor toernooien worden gedaan door de teammanager en gemeld bij de lijncoördinator. De coach/manager verzamelt de namen en mobiele tel.nrs. van de jeugd die mee gaat, evenals de tel.nrs. van de ouders en begeleiders. Deze informatie wordt onder het team en de ouders gedeeld.
De verdere organisatie (rijden, fruit, etc.) en communicatie over het toernooi regelt de teammanager met de ouders. Het vervoer naar toernooien wordt door het team geregeld.

Coaches, managers en begeleiders worden geacht er zorg voor te dragen dat de wettelijke regels rond alcoholgebruik strikt in acht worden genomen, zowel door het team als door hen zelf.

Iedere deelnemer aan een toernooi is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn/haar dagen en gedrag. Alle ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun kinderen en zij moeten hun gezinsregels, maar ook de regels van de club goed met de kinderen zelf door te nemen en coaches en begeleiders te informeren over eventuele bijzonderheden. Als een kind zich ernstig misdraagt, kan door de leiding bevolen worden dat het kind het toernooi verlaat en door een ouder wordt opgehaald. Maar natuurlijk hopen we dat het zover niet komt!

Vergoeding toernooideelname
Per seizoen kan een bedrag van € 50 worden gedeclareerd bij de penningmeester van MHC Leusden. De declaratie moet wel worden voorzien van bewijsstukken (bijvoorbeeld bonnen).